سلام همراهان وی پی جوملا عزیز؛تا به امروز چندین روش برای بدست آوردن نظر کاربرانتان معرفی کردیم، امروز قصد داریم ...